Implantologija

ANKYLOS® – Dental Implant System

S sistemom Ankylos® imamo več kot 15 let kliničnih izkušenj. Za nadomeščanje izgubljenih ali manjkajočih zob se v Nemčiji po zaslugi prof.dr.Nentwiga uporablja več kot 25 let. Koncept sistema se od prvih kirurških vstavitev do danes ni spremenil. Slednje ne pomeni, da se sistem tehnično ni vseskozi posodabljal. Od začetka do danes so bile narejene številne klinične raziskave, na podlagi katerih so bile narejene nekatere izboljšave. Prav gotovo je današnji sistem ANKYLOS C/X bolj zanesljiv in zagotavlja boljši klinični uspeh kot pred leti sistem ANKYLOS PLUS in pred njim ANKYLOS. Nekoč samostojen proizvajalec medicinskih nadomestkov Ankylos® je danes del globalne skupine Dentsply Implants®. Skupina proizvaja za globalni trg več vrhunskih implantoloških sistemov – t.i. »Premium line Dental Implants«. Ankylos® je sistem, ki omogoča dolgotrajno stabilnost trdih in mehkih tkiv v zadovoljstvo pacienta in zobozdravnika. Med najboljšimi dentalnimi implantološkimi sistemi na svetu ga uporabljamo za naše paciente.

Preberi več na www.dentslyplimplants.com

SIMPLANT® – Computer Guided Implant Treatment

Sodobna radiološka preiskava v dentalni medicini vključuje metode slikanja »Cone Bean Volumetric Technology (CBVT)«. Z uporabo računalniških orodij je možno s to metodo pridobljene 3-dimenzionalne volumetrične slike rekonstruirati v 2-dimenzionalne formate za namene dentalne medicine – panoramske slike, slike v različnih prerezih in slike čeljustnega sklepa. 3D moduli omogočajo vizualizacijo, segmentacijo in funkcijsko analizo. Sistem omogoča načrtovanje kirurških postopkov z visoko stopnjo natančnosti s simulacijo vstavljanja dentalnih implantatov, analizo kostne strukture in odnosa do občutljivih tkiv npr. mandibularnega živca.

Po simulaciji vstavitve dentalnih implantatov s sistemom Symplant® je možno naročiti stereolitografsko izdelavo šablone z vodili za kirurški poseg. S takšnim načinom dela se doseže višjo stopnjo zanesljivosti kirurških posegov in s tem varnosti za pacienta.