Implantologija

ANKYLOS® – Dental Implant System

Sa sustavom Ankylos® imamo preko 15 godina kliničkog iskustva. Za nadomještanje izgubljenih ili nedostajućih zubi, sustav se u Njemačkoj koristi po zasluzi prof. dr. Nentwiga preko 25 godina. Koncept sustava nije se promijenio od prvih kirurških umetanja pa do danas. Potonje ne znači da se sustav nije tehnički usavršavao u svakom pogledu. Od početka pa do danas izvodila su se brojna klinička ispitivanja na temelju kojih su napravljena određena poboljšanja. Zasigurno je današnji sustav ANKYLOS C/X pouzdaniji i jamči bolji klinički uspjeh nego godinama prije sustav ANKYLOS PLUS i prije njega sustav ANKYLOS. Nekoć samostalni proizvođač medicinskih nadomjestaka Ankylos® danas je dio globalne grupacije Dentsply Implants®. Grupacija proizvodi za globalno tržište više vrhunskih implantoloških sustava - tzv. „Premium line Dental Implants“. Ankylos® je sustav koji omogućava dugotrajnu stabilnost tvrdih i mekih tkiva na zadovoljstvo pacijenta i stomatologa. Od najboljih dentalnih implantoloških sustava na svijetu, za naše pacijente upotrebljavamo ovaj.

Više na www.dentslyplimplants.com

SIMPLANT® – Computer Guided Implant Treatment

Suvremena radiološka pretraga u dentalnoj medicini uključuje metode slikanja „Cone Bean Volumetric Technology (CBVT)“. Uporabom računalnih alata moguće je ovom metodom dobivene 3-dimenzionalne volumetrijske slike rekonstruirati u 2-dimenzionalne formate za potrebe dentalne medicine - panoramske slike, slike u različitim presjecima i slike čeljusnog zgloba. 3D moduli omogućavaju vizualizaciju, segmentaciju i funkcijsku analizu. Sustav omogućava planiranje kirurških postupaka s visokim stupnjem preciznosti sa simulacijom umetanja dentalnih implantata, analizom koštane strukture i odnosa prema osjetljivim tkivima npr. mandibularnog živca.

Nakon simulacije umetanja dentalnih implantata sustavom Symplant® moguće je naručiti stereolitografsku izradu šablone za kirurški zahvat. Takvim načinom rada postiže se viši stupanj pouzdanosti kirurških zahvata i time sigurnosti za pacijenta.