Cjenik

Usluga Cijena
Pregled novog pacijenta 60,00 €
Kontrolni pregled 40,00 €
Ponovni pregled 20,00 €
Digitalni ortopan 48,00 €